Information

To book a place on activities or make an appointment, please speak to a member of staff or phone:

01443 816945

 

Learn more!

Facebook:

Friends of Caerphilly Mind logo

Twitter:

MIND_Caerphilly_Stack_twitter

We’re Mind, the mental health charity

We believe no one should have to face a mental health problem alone.

  We’re here for you.

 Whether you’re stressed, depressed or in crisis.

 We’ll listen, give you support and advice,

and fight your corner.

 And we’ll push for a better deal and respect for everyone

experiencing a mental health problem.

 

Mind, yr elusen iechyd meddwl, ydym ni 

Rydym yn credu na ddylai unrhyw un orfod wynebu problem iechyd meddwl ar eiben ei hun.

Rydym yma i’ch helpu chi.

Pa un ai ydych chi’n teimlo o dan straen,

Yn dioddef o iselder neu mewn argyfwng,

byddwn yn gwrando, yn rhoi cefnogaeth a chyngor, ac yn ymladd eich achos.

A byddwn yn brwydro am well triniaeth a pharch tuag at bawb sydd yn profi problemau iechyd meddwl.


Funded and supported by:

lottery

cc

 

 

lloyds tsb

 

gavo

 

 

wcva 

Caerphilly Borough Mind is a company limited by guarantee registered in Wales and a registered charity.
Company number 6771937
Charity number
1128082

Affiliation

Caerphilly Borough Mind is affiliated to Mind, the National Association for Mental Health