We’re Mind, the mental health charity

We believe no one should have to face a mental health problem alone.

  We’re here for you.

 Whether you’re stressed, depressed or in crisis.

 We’ll listen, give you support and advice, and fight your corner.

 And we’ll push for a better deal and respect for everyone experiencing a mental health problem.

 

Mind, yr elusen iechyd meddwl, ydym ni 

Rydym yn credu na ddylai unrhyw un orfod wynebu problem iechyd meddwl ar eiben ei hun.

Rydym yma i’ch helpu chi.

Pa un ai ydych chi’n teimlo o dan straen,

Yn dioddef o iselder neu mewn argyfwng,

byddwn yn gwrando, yn rhoi cefnogaeth a chyngor, ac yn ymladd eich achos.

A byddwn yn brwydro am well triniaeth a pharch tuag at bawb sydd yn profi problemau iechyd meddwl.